ObsahKontaktyCeník Pro projektování Ke stažení
Vystupte ze stínu

Jedinečnosti systému

Co je to světlovod?

Světlovody jsou speciální trubicové systémy, které opticky spojují venkovní prostředí s interiérem.
Tento způsob umožńuje vést denní světlo i do míst, kde by bylo jinak nutno svítit elektricky.

Přenos světla

Přenos světla je umožněn díky systematickému uspořádání jednotlivých částí světlovodů.

Přenos světla je uskutečněn díky mnohonásobným odrazům slunečního záření v systému světlovodu.

Systém světlovodu se skládá ze tří částí

Stropní difuzor světlovodu SUNIZER může být tvořen

Funkce světlovodu

Proč světlovod SunizerTM?

Technický popis

Popis základních sad

Sada pro plochou střechu
(délka sady 0,7 m)
s hranatým difuzorem
s kruhovým difuzorem

1  Polygonální kopule, 2  Základna, 3  Potrubí 200 mm, 4  Potrubí 415 mm, 5  Korpus difuzoru,  6  Dekorační kryt difuzoru
Sada pro šikmou střechu
s hranatým difuzorem
s kruhovým difuzorem

2  Základna, 3  Potrubí 200 mm, 4  Potrubí 415 mm, 5  Korpus difuzoru,  6  Dekorační kryt difuzoru, 7  Kloub 30

 

Popis příslušenství

Prodlužovací díly

Světlovodné potrubí světlovodu SUNIZER je tvořeno pevným, hladkým a extrémně lesklým povrchem se superreflexní vrstvou 99,98% technického stříbra speciálně napařeného ve vakuu na AL plech s vysokou odrazivostí povrchu 98%. Výhodou je velký výběr prodlužovacích dílů.
415 mm, 620 mm, 1 250 mm

Noční LED osvětlení

Světlovody SUNIZER je možné dodat i s osazením nejmodernějším systémem LED diod s vysokým výkonem a nízkou spotřebou. Standardní odstín dodávaných diod je studená bílá. Odstín LED diodového systému je možné přizpůsobit dle přání zákazníka. Osvětlení pomocí LED diod působí velmi atraktivně a nese velké designové plus.

Osvětlení LED SQUARE - vložené osvětlení do čtvercových stropních difuzorů.

Osvětlení LED žárovka - vložené osvětlení do světlovodného potrubí světlodů.

THERMIZER

THERMIZER je tepelně-izolační prvek, který světlovod SUNIZER předurčuje pro použití do nízkoenergetických či pasivních domů. Pomocí použití tohoto prvku lze splnit požadavky pasivních domů a zajistit tak zanedbatelné tepelné ztráty. Současně je tento prvek vzduchotěsný, parotěsný a bez problémů splní Blowdoor test.

Technické informace:
Ug = 0,6 W/(m2.K)
Izolační sklo: trojsklo 4 – 16 – 4 – 16 – 4
Výplň: Argon

Výška prvku: 350 mm

Stavitelné klouby

Kloub je pohyblivé spojení dvou styčných ploch světlovodného potrubí. Díky lehce nastavitelnému úhlu kloubu je docílena snadná montáž světlovodů SUNIZER do šikmých střech.
0 – 30°

Blackizer

Kruhová zatemňovací klapka BLACKIZER se servopohonem se používá k uzavření nebo regulaci průtoku denního světla proudícího ve světlovodném potrubí. Výška zatemňovací klapky činí 620 mm.


Bezdrátové dálkové ovladače

Wallizer – dálkový nástěnný ovladač

Handizer – dálkový ruční ovladač

Kompaktní dálkové ovladače obsahující 4 tlačítka pro 4 samostatná elektrická zařízení nebo 4 nezávislé skupiny elektrických zařízení: např. noční LED osvětlení či zatemňovací klapku BLACKIZER.

S radiovou technologií s dosahem 100 – 300 metrů na volné ploše mohou být instalovány kdekoliv dle vašich potřeb např. na stěně, nábytku či klíčích.

SUNIZER PYRO sestava

SUNIZER v provedení PYRO je protipožární světlovod se zvýšenou odolností proti požáru, který se používá při výstavbě interiérů v objektech s předepsanou zvýšenou protipožární odolností. Montáží protipožárního světlovodu SUNIZER PYRO zvýšíme odolnost konstrukce budovy až o 30 minut.

PYRO osazení do podhledu

- sestava je určená pouze pro čtvercové stropní difuzory

- umístění sestavy v místě požárního podhledu

PYRO osazení do tubusu

- sestava je určená do potrubí světlovodů Sunizer

- umístění sestavy v místě požární roviny protínající světlovod

KOPULE SUPERGLASS

Vypouklá kopule vyrobená z extra čirého skla SOLAR GLASS je schopna mnohem lépe odolávat nepříznivým vlivům počasí. Dokáže elegantně přečkat krupobití, řádění vandalů, přírodní katastrofy atd. Kopule je vícevrstvá se speciálním vloženým filtrem, který pohlcuje UV záření a dělá z ní téměř nedobytnou. 

Stropní difuzory

Kulatý nebo hranatý tvar

SUNIZER SQUARE - světlovod se čtvercovým difuzorem
SUNIZER ROUND - světlovod s kruhovým difuzorem

SUNIZER může být jak se čtvercovým, tak i s kruhovým difuzorem. Jednu z hlavních rolí při výběru tvaru stropního difuzoru světlovodu SUNIZER ve většině případů hraje to, v jakém designovém duchu je tvořen interiér domu. SUNIZER musí do interiéru dokonale zapadnout.

Vzhled stropních difuzorů

SUNIZER může být jak se čtvercovým, tak i s kruhovým difuzorem. Jednu z hlavních rolí při výběru tvaru stropního difuzoru světlovodu SUNIZER ve většině případů hraje to, v jakém designovém duchu je tvořen interiér domu. SUNIZER musí do interiéru dokonale zapadnout.

SUNIZER SQUARE - světlovod se čtvercovým difuzorem / SUNIZER ROUND - světlovod s kruhovým difuzorem

 

Dekorativní kryty stropního difuzoru

Stropní difuzory musí zajišťovat vysokou propustnost světla a také jeho rozptyl do prostoru. Proto je velmi důležitý typ dekorativního difuzoru. Tyto kryty jsou odlišné vzhledově ale především funkčně. Z hlediska přenosu světla a rozptylu po ploše jednoznačně vítězí MED.

Dekorativní kryty stropního difuzoru

MED speciální strukturované provedení

KRIZETstrukturované provedení

SATINATOmléčné provedení

Barevné variace rámečků

SUNIZER může obsahovat i mnoho drobných doplňků jako například ozdobné rámečky difuzoru. Díky tomu vzniká nepřeberné množství variant. SUNIZER tak může doplnit vzhled interiéru k jeho funkční i estetické dokonalosti.

Materál ozdobných rámečků

Plastové rámečky, hliníkové rámečky, chromované nerezové rámečky

Návrh světlovodu SUNIZER

Typy světlovodů

Typ světlovodu Průměr potrubí (mm) Velikost kruhového difuzoru (mm) Velikost čtvercového difuzoru (mm) Poloměr osvětlení (mm)
SZ 230 230 Ø 405 405 x 405 1,0
SZ 330 330 Ø 405 405 x 405 1,5
SZ 430 430 Ø 605 605 x 605 2,0
SZ 530 530 Ø 605 605 x 605 2,5
SZ 730 730 Ø 805 na objednání 805 x 805 na objednání 3,5

Velikost stavebního otvoru je o 5 mm větší, než velikost stropního difuzoru.

Sunizer je vhodný jak pro plochou, tak i šikmou střechu.

Pro oba typy střešních konstrukcí jsou přizpůsobeny i střešní základny, které jsou kompatibilní se všemi běžnými střešními krytinami a systémy napojení, čímž je dosažena její snadná instalace.

Díky mnohaletým zkušenostem se světlovody je společnost ABC, s.r.o. schopna navrhnout, vybavit a stylově zařídit denním osvětlením jak výrobní haly a mnohé reprezentativní prostory, ale v neposlední řadě i naše domácnosti.

Aby byl SUNIZER schopen osvětlit každý prostor, je vyráběn v pěti variantách průměrů světlovodného potrubí

( Ø 230, 330, 430, 530, 730 mm )

Vhodné umístění

Tepelně izolační vlastnosti

Tepelně izolační vlastnosti

Běžný světlovod bez tepelně-izolačních prvků U = 2,00 W/m2K
SUNIZER s tepelně-izolačním dvojsklem ve stropním difuzoru
(standardní vybavení světlovodů SUNIZER)
U = 1,00 W/m2K
včetně vlivu osazení*
SUNIZER s tepelně-izolačním trojsklem ve stropním difuzoru U = 0,77 W/m2K
včetně vlivu osazení*
SUNIZER s tepelně izolačním prvkem THERMIZER U = 0,53 W/m2K
včetně vlivu osazení*

* Tyto hodnoty byly získány náročnými zkouškami ve zkušební laboratoři otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č. 1007.1 CSl Praha, a.s., pracoviště Zlín. Cílem zkoušky bylo stanovení součinitele prostupu tepla podle ČSN EN ISO 12567-2 ,,Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívajícího okna".

Dostatečné tepelně-izolační vlastnosti světlovodu snižují únik tepla z objektu a poskytují tak záruku příjemného prostředí.

}

Světlovod SUNIZER eliminuje vznik kondenzace hned několika systémovými řešeními

  1. Parotěsnost stropních difuzorů.
  2. Parotěsnost veškerých spojů.
  3. Tepelná izolace kolem celého světlovodného systému.
  4. Pro zajištění optimálních tepělně-izolačních parametrů domu je vhodná instalace tepelně-izolačního dvojskla vloženého do stropního difuzoru. Skla jsou vložená hlouběji ve stropním difuzoru, tedy blíže tepelné izolační rovině stavby, což vede k eliminuje vzniku tepelného mostu.
  5. Pro zajištění tepělně-izolačních parametrů nízkoenergetického domu je vhodná instalace tepelně-izolačního trojskla vloženého do stropního difuzoru. Skla jsou vložená hlouběji ve stropním difuzoru, tedy blíže tepelné izolační rovině stavby, což vede k eliminuje vzniku tepelného mostu.
  6. Pro zajištění tepělně-izolačních parametrů pasivního domu je vhodná instalace tepelně-izolačního prvku THERMIZER s integrovaným trojsklem. Pomocí použití tohoto prvku lze splnit požadavky pasivních domů a zajistit tak zanedbatelné tepelné ztráty. Současně je tento prvek vzduchotěsný a parotěsný, tudíž eliminuje riziko kondenzace a bez problémů splní Blowdoor test.

Do světlovodu se nesmí dostat žádné vodní páry. Při jejich proniknutí do světlovodu a následného styku s chladnou kopulí by mohlo dojít ke kondenzaci. Největší důraz při instalaci světlovodu je tedy kladen na parotěsnosti stropního difuzoru. Při instalaci jednotlivých dílů světlovodu musí být bezchybně přelepené veškeré spoje páskou k tomu dodávanou. Navíc, po přelepení veškerých spojů dochází dále k zateplení světlovodného tubusu tepelnou izolaci.

Příklady realizací

Variace instalací

SUNIZER lze instalovat různými způsoby. Lze jej různě vyklonit, zalomit či prodloužit na libovolnou délku. Lze jej instalovat do různých střech, různých typů krytin a různých konstrukcí stropů.

CAD detaily SUNIZER dodáme na vyžádání, případně si vyžádejte konzultaci s naším stavebním specialistou na SUNIZER a vyřešte rozkreslení detailů přímo pro Vaši konkrétní stavbu.

Příklady realizací

Nejčastěji kladené otázky

Zajímalo by nás, jak je to s používáním světlovodů ve veřejných budovách (kanceláře, mateřské školy), kde není dostatečné denní osvětlení.
Denní osvětlení vnitřních prostorů se navrhuje s ohledem na uživatele tak, aby byly pro všechny zabezpečeny při předpokládaných zrakových činnostech a způsobech využití vnitřních prostorů podmínky zrakové pohody. Prostor musí mít dostatečné osvětlení, aby se v něm člověk cítil příjemně. Norma ČSN 73 0580 DENNÍ OSVĚTLENÍ BUDOV tyto třídy zrakové činnosti a požadavky na množství denního světla určuje. Světlovody se přidávají do staveb, aby zvýšily hladinu osvětlení tak, aby budova splňovala požadavky ČSN a byla možná její kolaudace. Světelný výkon světlovodu se započítává do sdruženého osvětlení budovy.
Je možné použít světlovod do nízkoenergetického a pasivního domu?
Díky svému tepelně-izolačnímu prvku THERMIZER je možné světlovod SUNIZER bez jakýchkoliv obav nainstalovat do každého pasivního či nízkoenergetického domu. Součinitel prostupu tepla světlovodu SUNIZER s izolační vložkou THERMIZER včetně vlivu osazení činí Usun = 0,534 W/m2K. Pomocí použití tohoto prvku lze splnit požadavky pasivních domů a zajistit tak zanedbatelné tepelné ztráty. Současně je tento prvek vzduchotěsný, parotěsný a bez problémů splní Blowdoor test. Tepelně-izolační vlastnosti světlovodů závisí především na tepelně-izolačních parametrech použitých dvojskel či trojskel vložených do tělesa světlovodu.
Jak je možné, že se ceny světlovodů od různých dodavatelů tak markantně liší?
Je pravdou, že světlovod o téměř totožném průměru můžeme pořídit za 10 000 Kč, ale také za 30 000 Kč. Na ceně světlovodů se projeví hlavně kvalita použitého materiálu. Sunizer se odlišuje svým unikátním optickým systémem a přesto si udržuje cenu dostupnou pro každého.
Může Sunizer svítit i ve večerních hodinách, tedy v době, když už nesvítí slunce?
Při použití nejmodernějšího systému LED diod umístěných po celém obvodu stropního difuzéru to pro SUNIZER není žádný problém. Toto LED diodové osvětlení s vysokým výkonem a nízkou spotřebou dokáže hravě nahradit běžná stropní svítidla. Navíc v kombinaci LED diod s MED strukturou dokáže Sunizer vytvořit excelentní designový prvek.
Je možné SUNIZER získat i v jiném barevném provedení než v bílém standardu?
Pokud by se Vám nelíbilo klasické bílé provedení rámečku stropního difuzoru a spíše byste chtěli difuzor, který se Vám bude hodit např. k nábytku, obkladům, dlažbě či k barevné výmalbě v místnosti, tak Vám vyhotovíme difuzor v takovém barevném provedení, jaký si budete přát. Mezi nejžádanější barevné provedení rámečků difuzoru patří stříbrná a bílá.
Potěšilo by nás, kdybychom si mohli vybrat z více tvarových variant stropních difuzorů.
I to je možné. SUNIZER můžete mít jak s kruhovým, tak i se čtvercovým difuzorem. Jednu z hlavních rolí při výběru tvaru stropního difuzoru světlovodu SUNIZER ve většině případů hraje to, v jakém designovém duchu je tvořen interiér domu. SUNIZER musí do interiéru dokonale zapadnout.
Je SUNIZER běžným světlovodem?
SUNIZER nechce být označen za klasický běžný světlovod, a proto má stropní difuzor vybavený optickou strukturou MED. Tato struktura má za úkol rovnoměrně rozmělnit denní světlo do celé místnosti a zároveň dodává SUNIZÉRU významný designový vzhled.
Přemýšlíme o instalaci světlovodu do ložnice či obývacího pokoje a bojíme se, že se díky jeho účinku nevyspíme nebo se nepodíváme na televizi.
Bát se určitě nemusíte. Pokud byste do těchto místností chtěli umístit světlovod SUNIZER, určitě Vám přijde vhod zatemňovací klapka BLACKIZER. Tato kruhová zatemňovací klapka BLACKIZER se servopohonem se používá k uzavření nebo regulaci průtoku denního světla proudícího ve světlovodném potrubí, takže si kdykoliv můžete SUNIZER "vypnout".
Jak je řešena instalace světlovodů do staveb s předepsanou požární odolností?
SUNIZER v provedení PYRO je protipožární světlovod s odolností proti požáru až 30 min, který se používá při výstavbě interiérů v objektech s předepsanou zvýšenou protipožární odolností.
Lze světlovod SUNIZER nainstalovat do každého typu střechy?
Ano, světlovod lze instalovat do šikmých i plochých střech. U SUNIZERU je základna rozdělena na dva základní typy a to základnu pro ploché střechy a základnu vzhledově podobnou střešnímu oknu pro šikmé střechy. Z dálky SUNIZER na střeše častokrát od střešního okna nerozeznáte.
Do jakých prostorů lze světlovod SUNIZER umístit?
Použití SUNIZERU je velice široké. Lze je s výhodou využít jak ve stávajících rodinných domech, novostavbách, tak i administrativních či průmyslových stavbách. Možností uplatnění Sunizeru je nespočet, k nejčastějším patří: chodby, schodiště, koupelny, kancelářské prostory, sklady, výrobní prostory atd.
Zvládnu montáž světlovodu SUNIZER svépomocí?
Ano, pokud máte dostatečnou odbornou znalost a dodržíte základní postupy uvedené v montážním listě, lze světlovod během několika hodin do stavby namontovat. Světlovod je jako stavebnice, díly do sebe vhodně zapadají.
Lze světlovod SUNIZER instalovat do domu dodatečně, nebo musí být instalován během výstavby?
SUNIZER lze libovolně instalovat jak do novostaveb během výstavby, tak i do starších objektů např. při rekonstrukci. Pro přesný návrh či doporučení správného typu světlovodu je vhodné kontaktovat technika na světlovody.

Články a videa

Videa

 

 
 
 
 
 
 

 

Ceník

Při vytváření návrhu světlovodu je důležité přistupovat ke každému nedostatečně osvětlenému prostoru individuálně. Kontaktujte proto přímo technika společnosti ABC, s.r.o., který s vámi vyřeší vše potřebné. Na základě Vámi poskytnutých informací o projektu Vám zdarma pomůže nejen se specifikací světlovodu, ale může zpracovat přímo návrh světlovodu. Projekty lze zaslat e-mailem na info@sunizer.cz nebo lze vše zajistit i přímo v místě vaší stavby.

Ke stažení


Pro projektování

Kontakty

Výrobce: American Bohemian Corporation s.r.o.

Ledárenská 57
Brno – Holásky 620 00
tel.: +420 545 234 444
fax: +420 545 234 443
e-mail: info(zavinac)sunizer.cz
www.sunizer.cz
www.abcweb.cz

GPS: 49°9'0.411"N, 16°38'43.218"E
Najdete nás ZDE

IČO: 60728159, DIČ: CZ60728159

Oddělení technické podpory:
návrh, zaměření, vytvoření cenové kalkulace

Jiří Kirch – technik pro světlovody

e-mail: jiri.kirch(zavinac)sunizer.cz
tel.: +420 724 161 913

Novinky o produktu Sunizer můžete shlédnout na aktualizovaném webu společnosti ABC

www.abcweb.cz

www.facebook.com/sunizer

www.twitter.com/sunizer

GDPR

Vážení zákazníci, používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním souborů cookies. Rozumím